बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

आपत्ती व्यवस्थापन राष्ट्रीय / राज्य / जिल्हा नियंत्रण कक्ष क्रमांक
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार 011-26701700, हेल्पलाईन नं: 011-1078
मंत्रालय मुंबई नियंत्रण कक्ष 022-22027990
विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे विभाग, पुणे 020-26340534
जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली हेल्पलाईन नं: 1077 / 0233-2600500
पोलीस अधीक्षक सांगली ग्रामीण 0233-2672323
सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका 0233-2373721/22/23
जिल्हा परिषद, सांगली 0233-2373008/2328849
श्रीमती. वसुंधरा बारवे – जिल्हा पुरवठा अधिकारी 0233-2600512/9860653184
श्रीमती. शिल्पा ओसवाल – सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी 0233-2600512/9403683238