Sangli

Ganpati Mandir, Sangli
Shri. Ganpati Mandir, Sangli
Shri. Ganpati Mandir, Tasgaon
Shri. Ganpati Mandir Tasgaon
Irwin Bridge
Irwin Bridge, Sangli
Krishna-Warna River Sangam
Krishna-Warna River Sangam, Haripur