बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
विधानसभानिहाय मतदान केंद्र सूची लोकसभा निवडणूक २०२४

प्रकाशित : 03/05/2024

२८१ मिरज २८२ सांगली २८३ इस्लामपूर २८४ शिराळा २८५ पलूस – कडेगाव २८६ खानापूर २८७ तासगांव २८८ जत  

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मैदानी खेळाचे प्रशिक्षकाची नियुक्ती खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्रामार्फत २०२३ – २४

प्रकाशित : 26/02/2024

मैदानी खेळाचे प्रशिक्षकाची नियुक्ती खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्रामार्फत.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
१०० ग्रामसाधन व्यक्ती नियुक्ती – प्रतिक्षा यादी

प्रकाशित : 21/09/2023

१०० ग्रामसाधन व्यक्ती नियुक्ती – प्रतिक्षा यादी

तपशील पहा