बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
१०० ग्रामसाधन व्यक्ती नियुक्ती – प्रतिक्षा यादी

प्रकाशित : 21/09/2023

१०० ग्रामसाधन व्यक्ती नियुक्ती – प्रतिक्षा यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
१०० ग्रामसाधन व्यक्ती नियुक्ती मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 30/08/2023

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी मंत्रालय, मुंबई १०० ग्रामसाधन व्यक्ती नियुक्ती प्रक्रियेसाठी दिनांक ०८/०८/२०२३ रोजी प्रसिद्ध जाहिरातीनुसार मुलाखतीस…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
१०० ग्रामसाधन व्यक्ती नियुक्ती मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 30/08/2023

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी मंत्रालय, मुंबई १०० ग्रामसाधन व्यक्ती नियुक्ती प्रक्रियेसाठी दिनांक ०८/०८/२०२३ रोजी प्रसिद्ध जाहिरातीनुसार मुलाखतीस…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ 2023

प्रकाशित : 24/08/2023

सन 2023 च्या गणेशेत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धा आयोजित केलेबाबत योजनेची माहिती जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करणेबाबत.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
दि. 01.01.2023 अर्हता दिनांकावरील मंडळ अधिकारी संवर्ग अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी

प्रकाशित : 10/08/2023

दि. 01.01.2023 अर्हता दिनांकावरील मंडळ अधिकारी संवर्ग अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी निवडप्रक्रिया कार्यक्रम

प्रकाशित : 07/08/2023

साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी निवडप्रक्रिया कार्यक्रम

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
सरळसेवा भरती जाहिरात सन 2023 जिल्हा परिषद,सांगली

प्रकाशित : 04/08/2023

सरळसेवा भरती जाहिरात सन 2023 जिल्हा परिषद,सांगली https://ibpsonline.ibps.in/zpvpjun23

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
ग्रामपंचायत निवडणूक २०२३ अंतिम विधान परिशिष्ट १६ प्रारूप अ

प्रकाशित : 14/07/2023

ग्रामपंचायत निवडणूक २०२३ अंतिम विधान परिशिष्ट १६ प्रारूप अ

तपशील पहा