बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कंत्राटी विधी अधिकारी पदभरती

मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

10/02/2021 10/03/2021 पहा (2 MB)
निवड आणि प्रतिक्षा यादी व्हायरल लोड लॅब शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज

निवडलेले आणि प्रतिक्षा यादी व्हायरल लोड लॅब शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज

02/03/2020 02/03/2021 पहा (663 KB)
तलाठी पदभरती २०१९ – आवश्यक माहितीसह अंतिम गुणवत्ता यादी.

तलाठी पदभरती २०१९ – आवश्यक माहितीसह अंतिम गुणवत्ता यादी.

27/02/2020 27/02/2021 पहा (1 MB)
कंत्राटी पद्धतीने शासकीय सेवानिवृत्त स्थापत्य अभियंता पद भरती

कंत्राटी पद्धतीने शासकीय सेवानिवृत्त स्थापत्य अभियंता पद भरती

20/01/2021 29/01/2021 पहा (781 KB)
फार्मासिस्ट पदासाठी निवडलेल्या आणि प्रतीक्षा केलेल्या उमेदवारांची यादी
फार्मासिस्ट पदासाठी निवडलेल्या आणि प्रतीक्षा केलेल्या उमेदवारांची यादी
23/12/2019 23/12/2020 पहा (386 KB)
तांत्रिक अधिकारी पदासाठी निवडलेल्या व प्रतीक्षा केलेल्या उमेदवारांची यादी

तांत्रिक अधिकारी पदासाठी निवडलेल्या व प्रतीक्षा केलेल्या उमेदवारांची यादी

23/12/2019 23/12/2020 पहा (150 KB)
पात्र व अपात्र यादी औषध निर्माता व तांत्रिक अधिकारी सांगली २०१९

पात्र व अपात्र यादी औषध निर्माता व तांत्रिक अधिकारी सांगली २०१९

12/12/2019 11/12/2020 पहा (1 MB)
कंत्राटी विधी अधिकारी पदभरती

कंत्राटी विधी अधिकारी पदभरती

21/10/2020 29/10/2020 पहा (2 MB)
समुदाय आरोग्य अधिकारी – अपात्र यादी

समुदाय आरोग्य अधिकारी – अपात्र यादी

06/07/2019 06/07/2020 पहा (4 MB)
समुदाय आरोग्य अधिकारी – पात्र यादी

समुदाय आरोग्य अधिकारी – पात्र यादी

06/07/2019 06/07/2020 पहा (9 MB)