बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अनुकंपा यादी – २०२१

अनुकंपा यादी – २०२१

18/06/2021 18/06/2022 पहा (9 MB)
तलाठी पदभरती – २०१९ खुला महिला निवड व प्रतीक्षा यादी

तलाठी पदभरती – २०१९ खुला महिला निवड व प्रतीक्षा यादी

11/06/2021 11/06/2022 पहा (1,015 KB)
तलाठी पदभरती – २०१९ निवड व प्रतीक्षा यादी

तलाठी पदभरती – २०१९ निवड व प्रतीक्षा यादी

02/06/2021 02/06/2022 पहा (1 MB)
विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी वकील

महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण खंडपीठ पुणे येथे विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी वकील याकरिता कंत्राटी पद्धतीने नियुक्तीसाठी जाहिरात

14/03/2022 28/03/2022 पहा (3 MB)
तलाठी पदभरती २०१९ – निवड यादी – भटक्या जमाती क (खेळाडू)

तलाठी पदभरती २०१९ – निवड यादी – भटक्या जमाती क (खेळाडू)

21/09/2020 21/09/2021 पहा (462 KB)
कंत्राटी विधी अधिकारी पदभरती

मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

10/02/2021 10/03/2021 पहा (2 MB)
निवड आणि प्रतिक्षा यादी व्हायरल लोड लॅब शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज

निवडलेले आणि प्रतिक्षा यादी व्हायरल लोड लॅब शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज

02/03/2020 02/03/2021 पहा (663 KB)
तलाठी पदभरती २०१९ – आवश्यक माहितीसह अंतिम गुणवत्ता यादी.

तलाठी पदभरती २०१९ – आवश्यक माहितीसह अंतिम गुणवत्ता यादी.

27/02/2020 27/02/2021 पहा (1 MB)
कंत्राटी पद्धतीने शासकीय सेवानिवृत्त स्थापत्य अभियंता पद भरती

कंत्राटी पद्धतीने शासकीय सेवानिवृत्त स्थापत्य अभियंता पद भरती

20/01/2021 29/01/2021 पहा (781 KB)
फार्मासिस्ट पदासाठी निवडलेल्या आणि प्रतीक्षा केलेल्या उमेदवारांची यादी
फार्मासिस्ट पदासाठी निवडलेल्या आणि प्रतीक्षा केलेल्या उमेदवारांची यादी
23/12/2019 23/12/2020 पहा (386 KB)