बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सरळसेवा भरती जाहिरात सन 2023 जिल्हा परिषद,सांगली

सरळसेवा भरती जाहिरात सन 2023 जिल्हा परिषद,सांगली

https://ibpsonline.ibps.in/zpvpjun23

05/08/2023 25/08/2023 पहा (5 MB)
साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी निवडप्रक्रिया कार्यक्रम

साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी निवडप्रक्रिया कार्यक्रम

08/08/2023 23/08/2023 पहा (787 KB)
कंत्राटी वाहन चालक पदभरती

जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय येथे ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कंत्राटी म्हणून बह्यास्त्रोदयवारे / मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या अनुभवी ठेकेदार / कंपनी / संस्था यांचे मार्फत वाहन चालक पदभरती योजले आहे.

02/03/2023 10/03/2023 पहा (393 KB)
मिरज उपविभाग – पोलीस पाटील भरती बाबत जाहीरनामा

मिरज उपविभाग – पोलीस पाटील भरती बाबत जाहीरनामा

20/02/2023 27/02/2023 पहा (4 MB)
वाळवा उपविभाग – पोलीस पाटील भरती बाबत जाहीरनामा

वाळवा उपविभाग – पोलीस पाटील भरती बाबत जाहीरनामा

20/02/2023 27/02/2023 पहा (3 MB)
२०२१ एकत्रित अनुकंपा सामाईक सूची

२०२१ एकत्रित अनुकंपा सामाईक सूची

10/12/2021 31/12/2022 पहा (1 MB)
२०२१ जिल्हाधिकारी कार्यालय अनुकंपा सामाईक सूची

२०२१ जिल्हाधिकारी कार्यालय अनुकंपा सामाईक सूची

10/12/2021 31/12/2022 पहा (61 KB)
नगरपरिषद/नगरपंचायत मधील गट क व गट ड मधील अनुकम्पा पात्र उमेदवारांची जिल्हास्तरावर प्रतिक्षायादी

नगरपरिषद/नगरपंचायत मधील गट क व गट ड मधील अनुकम्पा पात्र उमेदवारांची जिल्हास्तरावर प्रतिक्षायादी

05/08/2021 05/08/2022 पहा (2 MB)
अनुकंपा यादी – २०२१

अनुकंपा यादी – २०२१

18/06/2021 18/06/2022 पहा (9 MB)
तलाठी पदभरती – २०१९ खुला महिला निवड व प्रतीक्षा यादी

तलाठी पदभरती – २०१९ खुला महिला निवड व प्रतीक्षा यादी

11/06/2021 11/06/2022 पहा (1,015 KB)