बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अर्ज मागविणेबाबत…

03/03/2022 06/04/2022 पहा (300 KB)
आपले सरकार केंद्र (महा ई सेवा केंद्र) वाटप यादी

आपले सरकार केंद्र (महा ई सेवा केंद्र) शहर/गाव निहाय वाटप यादी

21/02/2022 21/03/2022 पहा (490 KB)
समपहरण केलेल्या मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस

खानापूर-विटा

21/02/2022 01/03/2022 पहा (446 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र (महा ई सेवा केंद्र) सूचना

आपले सरकार सेवा केंद्र (महा ई सेवा केंद्र) सूचना

09/02/2022 21/02/2022 पहा (345 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र (महा ई सेवा केंद्र) सूचना

आपले सरकार सेवा केंद्र (महा ई सेवा केंद्र) सूचना

31/01/2022 10/02/2022 पहा (383 KB)
खासगी वाहन भादेतत्वावर घेणेसाठी जाहीर नोटीस
खासगी वाहन भादेतत्वावर घेणेसाठी जाहीर नोटीस
14/01/2022 21/01/2022 पहा (559 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र (महा ई सेवा केंद्र) जाहिरात

आपले सरकार सेवा केंद्र (महा ई सेवा केंद्र) जाहिरात

06/01/2022 20/01/2022 पहा (3 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2020-2021
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2020-2021
04/01/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

21/12/2021 21/12/2021 पहा (1 MB)
वाळू गट मंजुरीसाठी पर्यावरण सल्लागार नेमणूक

वाळू गट मंजुरीसाठी पर्यावरण सल्लागार नेमणूक

24/08/2021 24/10/2021 पहा (2 MB)