बंद

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

श्रीमती. वसुंधरा बारवे – जिल्हा पुरवठा अधिकारी – 9860653184

श्रीमती. शिल्पा ओसवाल – सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी –  9403683238

भेट द्या: http://mahafood.gov.in/website/marathi/home.aspx

जिल्हा पुरवठा अधिकारी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली
शहर : सांगली | पिन कोड : 416416
दूरध्वनी : 0233-2600512 | मोबाईल : 9860653184 | ईमेल : dsosangli[at]gmail[dot]com