बंद

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

जिल्हा पुरवठा अधिकारी – 0233-2600512

सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी –  0233-2600512

भेट द्या: http://mahafood.gov.in/website/marathi/home.aspx

जिल्हा पुरवठा अधिकारी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली
शहर : सांगली | पिन कोड : 416416
दूरध्वनी : 0233-2600512 | ईमेल : dsosangli[at]gmail[dot]com