बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती २०१९ – परिशिष्ट निहाय निवड यादी

तलाठी पदभरती २०१९ – परिशिष्ट निहाय निवड यादी

31/12/2021 31/12/2024 पहा (1 MB)
२०२१ एकत्रित अनुकंपा सामाईक सूची

२०२१ एकत्रित अनुकंपा सामाईक सूची

10/12/2021 31/12/2022 पहा (1 MB)
२०२१ जिल्हाधिकारी कार्यालय अनुकंपा सामाईक सूची

२०२१ जिल्हाधिकारी कार्यालय अनुकंपा सामाईक सूची

10/12/2021 31/12/2022 पहा (61 KB)
नगरपरिषद/नगरपंचायत मधील गट क व गट ड मधील अनुकम्पा पात्र उमेदवारांची जिल्हास्तरावर प्रतिक्षायादी

नगरपरिषद/नगरपंचायत मधील गट क व गट ड मधील अनुकम्पा पात्र उमेदवारांची जिल्हास्तरावर प्रतिक्षायादी

05/08/2021 05/08/2022 पहा (2 MB)
अनुकंपा यादी – २०२१

अनुकंपा यादी – २०२१

18/06/2021 18/06/2022 पहा (9 MB)
तलाठी पदभरती – २०१९ खुला महिला निवड व प्रतीक्षा यादी

तलाठी पदभरती – २०१९ खुला महिला निवड व प्रतीक्षा यादी

11/06/2021 11/06/2022 पहा (1,015 KB)
तलाठी पदभरती – २०१९ निवड व प्रतीक्षा यादी

तलाठी पदभरती – २०१९ निवड व प्रतीक्षा यादी

02/06/2021 02/06/2022 पहा (1 MB)
संग्रहित