बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सांगली तलाठी पद भरती २०२३-निवड व प्रतीक्षा यादी मध्ये समाविष्ट उमेदवारासाठी सूचना 14/03/2024 31/03/2025 पहा (5 MB)
तलाठी सरळसेवा पदभरती २०२३ निवड व प्रतीक्षा यादी जि. सांगली 14/03/2024 31/03/2025 पहा (5 MB)
तलाठी पदभरती २०१९ – परिशिष्ट निहाय निवड यादी

तलाठी पदभरती २०१९ – परिशिष्ट निहाय निवड यादी

31/12/2021 31/12/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित