बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सांगली तलाठी पद भरती २०२३-निवड व प्रतीक्षा यादी मध्ये समाविष्ट उमेदवारासाठी सूचना 26/01/2024 26/04/2024 पहा (2 MB)
तलाठी सरळसेवा पदभरती २०२३ निवड व प्रतीक्षा यादी जि. सांगली 24/01/2024 24/05/2024 पहा (6 MB)
तलाठी पदभरती २०१९ – परिशिष्ट निहाय निवड यादी

तलाठी पदभरती २०१९ – परिशिष्ट निहाय निवड यादी

31/12/2021 31/12/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित