बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सांगली जिल्‍हा अनुकंपा एकत्रित सामाईक सूची सन 2022

सांगली जिल्‍हा अनुकंपा एकत्रित सामाईक सूची सन 2022

07/11/2022 07/11/2023 पहा (852 KB)
एकत्रित सामाईक सूचीमधून वगळणेत आलेले उमेदवार गट-क व गट-ड

एकत्रित सामाईक सूचीमधून वगळणेत आलेले उमेदवार गट-क व गट-ड

07/11/2022 07/11/2023 पहा (317 KB)
तलाठी पदभरती २०१९ – परिशिष्ट निहाय निवड यादी

तलाठी पदभरती २०१९ – परिशिष्ट निहाय निवड यादी

31/12/2021 31/12/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित