बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

21/12/2021 21/12/2023 पहा (1 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

21/12/2021 21/12/2023 पहा (1 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

21/12/2021 21/12/2023 पहा (2 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

21/12/2021 21/12/2023 पहा (878 KB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

21/12/2021 21/12/2023 पहा (3 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

15/11/2021 15/11/2023 पहा (9 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

15/11/2021 15/11/2023 पहा (8 MB)
जुलै २०२१ महापुर – मिरज तालुक्यातील ग्रामिण क्षेत्रातील पूरबाधित नागरिकांना सानुग्रह अनुदान वाटप यादी

जुलै २०२१ महापुराने बाधित झालेल्या मिरज तालुक्यातील ग्रामिण क्षेत्रातील पूरबाधित नागरिकांना सानुग्रह अनुदान वाटप यादी

10/11/2021 10/11/2022 पहा (1,020 KB)
ई-पीक तलाठी लॉगिन वापरकर्ता मॅन्युअल
ई-पीक तलाठी लॉगिन वापरकर्ता मॅन्युअल
10/08/2021 10/08/2023 पहा (1 MB)
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
10/08/2021 10/08/2023 पहा (490 KB)
संग्रहित