बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सांगली जिल्ह्यातून इतर राज्यात/जिल्ह्यात, पर्यटक / विद्यार्थी / यात्रेकरू / कामगार / इतर यांना जाण्याकरिता माहिती भरणेबाबत

लॉकडाउन मुळे आपण येथे अडकून आहात आणि आपल्याला सांगली येथून परत जायचे आहे. आपल्याला आपल्या स्वगृही जिल्ह्यात परत जाण्याकरिता दिलेल्या फॉर्म मध्ये आपली माहिती अचूक भरा. जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली

https://docs.google.com/forms/d/1DaIvNCDt7c0Mr2zSoPdrkq3Cv1xnXz0dOhTAIBqwbiM

01/05/2020 01/06/2020 पहा (52 KB)
इतर राज्यातून/जिल्ह्यातून, पर्यटक / विद्यार्थी / यात्रेकरू / कामगार / इतर यांना सांगली जिल्ह्यात परत येण्याकरिता माहिती भरणेबाबत

लोकडाऊन मुळे आपण अन्य ठिकाणी अडकून आहात आणि आपल्याला सांगली येथे परत यायचे आहे.
आपल्याला आपल्या स्वगृही सांगली जिल्ह्यात परत आणने करिता दिलेल्या फॉर्म मध्ये आपली माहिती अचूक भरा. जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली

https://drive.google.com/open?id=1sIeB4YxeptuyXYPazwvCjxB2sXGXLBBOrCK0Bm5Z0es

01/05/2020 01/06/2020 पहा (52 KB)
कोतवाल ज्येष्ठता यादी 2019
कोतवाल ज्येष्ठता यादी 2019
04/01/2020 04/01/2021 पहा (8 MB)
पंचायत समिती सभापती आरक्षण – २०१९

पंचायत समिती सभापती आरक्षण – २०१९

10/12/2019 09/12/2020 पहा (247 KB)
अनुकंपा एकत्रित सामाईक प्रतिक्षासूची.

अनुकंपा एकत्रित सामाईक प्रतिक्षासूची.

11/03/2019 11/03/2023 पहा (7 MB)
भूसंपादन उच्च न्यायालय केसेस

भूसंपादन उच्च न्यायालय केसेस

10/07/2019 10/07/2020 पहा (321 KB)
कलम १८ केसेस

कलम १८ केसेस

10/07/2019 10/07/2020 पहा (279 KB)
कलम २८ केसेस

कलम २८ केसेस

10/07/2019 10/07/2020 पहा (359 KB)
दिवाणी कोर्ट दरखास्त विवरणपत्र २ ३

दिवाणी कोर्ट दरखास्त विवरणपत्र २ ३

13/12/2018 13/12/2020 पहा (835 KB)
मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील पीआयएल ३४/१७

शासनाने पारित केलेल्या परिपत्रकानुसार भूसंपादन कलम १८ अ आणि ब प्रपत्र

22/10/2018 22/10/2022 पहा (3 MB)
संग्रहित