घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अनुकंपा एकत्रित सामाईक प्रतिक्षासूची.

अनुकंपा एकत्रित सामाईक प्रतिक्षासूची.

11/03/2019 11/03/2023 पहा (7 MB)
भूसंपादन उच्च न्यायालय केसेस

भूसंपादन उच्च न्यायालय केसेस

10/07/2019 10/07/2020 पहा (321 KB)
कलम १८ केसेस

कलम १८ केसेस

10/07/2019 10/07/2020 पहा (279 KB)
कलम २८ केसेस

कलम २८ केसेस

10/07/2019 10/07/2020 पहा (359 KB)
मतदार वगळणी यादी २०१९

मतदार वगळणी यादी २०१९

17/04/2019 31/12/2019
भारत निर्वाचन आयोग प्रेस रिलीज

प्रेस माहिती ब्युरो 

युट्युब चॅनल

10/03/2019 31/12/2019
स्थानिक सुट्ट्या २०१९

स्थानिक सुट्ट्या २०१९

01/01/2019 31/12/2019 पहा (424 KB)
कोतवाल कर्मचारी यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी २०१८

कोतवाल कर्मचारी यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी २०१८

01/01/2019 31/12/2019 पहा (845 KB)
दिवाणी कोर्ट दरखास्त विवरणपत्र २ ३

दिवाणी कोर्ट दरखास्त विवरणपत्र २ ३

13/12/2018 13/12/2020 पहा (835 KB)
मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील पीआयएल ३४/१७

शासनाने पारित केलेल्या परिपत्रकानुसार भूसंपादन कलम १८ अ आणि ब प्रपत्र

22/10/2018 22/10/2022 पहा (3 MB)
संग्रहित