बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वारणा चांदोली प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेल्या शिल्लक भूखंडांची माहिती

वारणा चांदोली प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेल्या शिल्लक भूखंडांची माहिती

03/06/2022 31/12/2022 पहा (3 MB)
वांग, मराठवाडी, कोयना अभयारण्य, कोयना जल विद्युत प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेली शिल्लक जमिनीची माहिती

वांग, मराठवाडी, कोयना अभयारण्य, कोयना जल विद्युत प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेली शिल्लक जमिनीची माहिती

03/06/2022 31/12/2022 पहा (386 KB)
वारणा व चांदोली प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नवे उपलब्ध असलेली शिल्लक जमिनीची माहिती

वारणा व चांदोली प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नवे उपलब्ध असलेली शिल्लक जमिनीची माहिती

02/06/2022 31/12/2022 पहा (395 KB)
परिशिष्ठ अ – कोतवाल हरकतीबाबत

परिशिष्ठ अ – कोतवाल हरकतीबाबत

03/06/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
कोतवाल जेष्टता यादी २०२२

कोतवाल जेष्टता यादी २०२२

03/06/2022 31/12/2022 पहा (3 MB)
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे शिल्लक असलेल्या भूखंडांची माहिती

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे शिल्लक असलेल्या भूखंडांची माहिती

03/06/2022 03/06/2023 पहा (5 MB)
सांगली जिल्‍हा परिषद -पंचायत समिती प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्‍दी – 2022

सांगली जिल्‍हा परिषद -पंचायत समिती प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्‍दी – 2022

02/06/2022 31/12/2022 पहा (4 MB)
नैसर्गिक आपत्ती महापूर – २०१९

महानगरपालिका हद्दीतील पूरग्रस्त लाभार्थी यांचे बँक खात्यामध्ये निर्वाह भत्ता जमा न झालेले लाभार्थी

19/05/2022 19/11/2022 पहा (727 KB)
सेवा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

दिनांक ०१ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीमध्ये सेवा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

28/03/2022 31/01/2025 पहा (2 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

04/01/2022 04/01/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित