बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कोतवाल कर्मचारी अंतिम सेवा जेष्टता यादी २०२०

कोतवाल कर्मचारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२० याा अर्हता दिनांकावर आधारीत अंतिम सेवा जेष्‍टता यादी

19/10/2020 19/10/2021 पहा (5 MB)
पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक – प्रारुप मतदान केंद्रांची यादी

पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक – प्रारुप मतदान केंद्रांची यादी

08/10/2020 08/10/2021 पहा (259 KB)
पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक – प्रारुप मतदान केंद्रांची यादी

पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक – प्रारुप मतदान केंद्रांची यादी

08/10/2020 08/10/2021 पहा (627 KB)
सांगली जिल्‍हा एकत्रित अनुकंपा यादी सन-2020

सांगली जिल्‍हा एकत्रित अनुकंपा यादी सन-2020

06/08/2020 06/08/2021 पहा (1 MB)
तलाठी संवर्गाची अंतीम सेवा जेष्‍ठता यादी

सांगली जिल्‍हातील एकत्रित तलाठी संवर्गाची अंतीम सेवा जेष्‍ठता यादी

05/08/2020 05/08/2021 पहा (1 MB)
कोतवाल ज्येष्ठता यादी 2019
कोतवाल ज्येष्ठता यादी 2019
04/01/2020 04/01/2021 पहा (8 MB)
पंचायत समिती सभापती आरक्षण – २०१९

पंचायत समिती सभापती आरक्षण – २०१९

10/12/2019 09/12/2020 पहा (247 KB)
अनुकंपा एकत्रित सामाईक प्रतिक्षासूची.

अनुकंपा एकत्रित सामाईक प्रतिक्षासूची.

11/03/2019 11/03/2023 पहा (7 MB)
दिवाणी कोर्ट दरखास्त विवरणपत्र २ ३

दिवाणी कोर्ट दरखास्त विवरणपत्र २ ३

13/12/2018 13/12/2020 पहा (835 KB)
मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील पीआयएल ३४/१७

शासनाने पारित केलेल्या परिपत्रकानुसार भूसंपादन कलम १८ अ आणि ब प्रपत्र

22/10/2018 22/10/2022 पहा (3 MB)
संग्रहित