बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2020-2021
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2020-2021
04/01/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा योजना नमुना अर्ज

अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा योजना नमुना अर्ज

24/12/2020 24/12/2022 पहा (254 KB)
कोतवाल कर्मचारी अंतिम सेवा जेष्टता यादी २०२०

कोतवाल कर्मचारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२० याा अर्हता दिनांकावर आधारीत अंतिम सेवा जेष्‍टता यादी

19/10/2020 19/10/2021 पहा (5 MB)
पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक – प्रारुप मतदान केंद्रांची यादी

पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक – प्रारुप मतदान केंद्रांची यादी

08/10/2020 08/10/2021 पहा (259 KB)
पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक – प्रारुप मतदान केंद्रांची यादी

पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक – प्रारुप मतदान केंद्रांची यादी

08/10/2020 08/10/2021 पहा (627 KB)
सांगली जिल्‍हा एकत्रित अनुकंपा यादी सन-2020

सांगली जिल्‍हा एकत्रित अनुकंपा यादी सन-2020

06/08/2020 06/08/2021 पहा (1 MB)
तलाठी संवर्गाची अंतीम सेवा जेष्‍ठता यादी

सांगली जिल्‍हातील एकत्रित तलाठी संवर्गाची अंतीम सेवा जेष्‍ठता यादी

05/08/2020 05/08/2021 पहा (1 MB)
अनुकंपा एकत्रित सामाईक प्रतिक्षासूची.

अनुकंपा एकत्रित सामाईक प्रतिक्षासूची.

11/03/2019 11/03/2023 पहा (7 MB)
मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील पीआयएल ३४/१७

शासनाने पारित केलेल्या परिपत्रकानुसार भूसंपादन कलम १८ अ आणि ब प्रपत्र

22/10/2018 22/10/2022 पहा (3 MB)
रीट याचिका २७५९/११

रीट याचिका २७५९/११

09/10/2018 09/10/2022 पहा (1 MB)
संग्रहित