बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वाळू गट मंजुरीसाठी पर्यावरण सल्लागार नेमणूक

वाळू गट मंजुरीसाठी पर्यावरण सल्लागार नेमणूक

24/08/2021 24/10/2021 पहा (2 MB)
ई-पीक तलाठी लॉगिन वापरकर्ता मॅन्युअल
ई-पीक तलाठी लॉगिन वापरकर्ता मॅन्युअल
10/08/2021 10/08/2023 पहा (1 MB)
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
10/08/2021 10/08/2023 पहा (490 KB)
मोबईल अपद्वारे खातेनिहाय आलेली पीकपहाणी तपासणी मार्गदर्शिका

मोबईल अपद्वारे खातेनिहाय आलेली पीकपहाणी तपासणी मार्गदर्शिका

10/08/2021 10/08/2023 पहा (3 MB)
ई पिक पाहणी डेमो सादरीकरण

ई पिक पाहणी डेमो सादरीकरण

10/08/2021 10/08/2023 पहा (4 MB)
ई पीक पाहणी प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रम

ई पीक पाहणी प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रम

10/08/2021 10/08/2023 पहा (2 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2020-2021
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2020-2021
04/01/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा योजना नमुना अर्ज

अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा योजना नमुना अर्ज

24/12/2020 24/12/2022 पहा (254 KB)
कोतवाल कर्मचारी अंतिम सेवा जेष्टता यादी २०२०

कोतवाल कर्मचारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२० याा अर्हता दिनांकावर आधारीत अंतिम सेवा जेष्‍टता यादी

19/10/2020 19/10/2021 पहा (5 MB)
पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक – प्रारुप मतदान केंद्रांची यादी

पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक – प्रारुप मतदान केंद्रांची यादी

08/10/2020 08/10/2021 पहा (259 KB)
संग्रहित