बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

23/09/2022 23/09/2023 पहा (1,000 KB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

23/09/2022 23/09/2023 पहा (1 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

23/09/2022 23/09/2023 पहा (816 KB)
भूसंपादन अधिसूचना

पुणे मिरज ब्रॉडगेज दुहेरी रेल्वे लाईन बांधणी एस आर क्र १/२०२२ मौजे ताकारी ता वाळवा

 

 

02/09/2022 02/09/2023 पहा (975 KB)
वांग प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेल्या शिल्लक भूखंडांची माहिती

वांग प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेल्या शिल्लक भूखंडांची माहिती

29/06/2022 29/06/2023 पहा (5 MB)
मिरज पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना अनुसूची 4 (अ)

मिरज पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना अनुसूची 4 (अ)

27/06/2022 31/12/2022 पहा (170 KB)
शिराळा पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना अनुसूची 4 (अ)

शिराळा पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना अनुसूची 4 (अ)

27/06/2022 31/12/2022 पहा (239 KB)
वळावा पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना अनुसूची 4 (अ)

वाळवा पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना अनुसूची 4 (अ)

27/06/2022 31/12/2022 पहा (217 KB)
पलूस पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना अनुसूची 4 (अ)

पलूस पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना अनुसूची 4 (अ)

27/06/2022 31/12/2022 पहा (160 KB)
कवठेमहांकाळ पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना अनुसूची 4 (अ)

कवठेमहांकाळ पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना अनुसूची 4 (अ)

27/06/2022 31/12/2022 पहा (156 KB)
संग्रहित