बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सांगली जिल्‍हा एकत्रित अनुकंपा यादी सन-2020

सांगली जिल्‍हा एकत्रित अनुकंपा यादी सन-2020

06/08/2020 06/08/2021 पहा (1 MB)
तलाठी संवर्गाची अंतीम सेवा जेष्‍ठता यादी

सांगली जिल्‍हातील एकत्रित तलाठी संवर्गाची अंतीम सेवा जेष्‍ठता यादी

05/08/2020 05/08/2021 पहा (1 MB)
कोतवाल ज्येष्ठता यादी 2019
कोतवाल ज्येष्ठता यादी 2019
04/01/2020 04/01/2021 पहा (8 MB)
पंचायत समिती सभापती आरक्षण – २०१९

पंचायत समिती सभापती आरक्षण – २०१९

10/12/2019 09/12/2020 पहा (247 KB)
अनुकंपा एकत्रित सामाईक प्रतिक्षासूची.

अनुकंपा एकत्रित सामाईक प्रतिक्षासूची.

11/03/2019 11/03/2023 पहा (7 MB)
दिवाणी कोर्ट दरखास्त विवरणपत्र २ ३

दिवाणी कोर्ट दरखास्त विवरणपत्र २ ३

13/12/2018 13/12/2020 पहा (835 KB)
मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील पीआयएल ३४/१७

शासनाने पारित केलेल्या परिपत्रकानुसार भूसंपादन कलम १८ अ आणि ब प्रपत्र

22/10/2018 22/10/2022 पहा (3 MB)
रीट याचिका २७५९/११

रीट याचिका २७५९/११

09/10/2018 09/10/2022 पहा (1 MB)
संग्रहित