बंद

१ ऑगस्ट – मतदान फर्स्ट

१ ऑगस्ट – मतदान फर्स्ट
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
१ ऑगस्ट – मतदान फर्स्ट

सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका – मतदान दिवस

01/08/2018 01/08/2018