बंद

१०० ग्रामसाधन व्यक्ती नियुक्ती मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी

१०० ग्रामसाधन व्यक्ती नियुक्ती मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
१०० ग्रामसाधन व्यक्ती नियुक्ती मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी मंत्रालय, मुंबई १०० ग्रामसाधन व्यक्ती नियुक्ती प्रक्रियेसाठी दिनांक ०८/०८/२०२३ रोजी प्रसिद्ध जाहिरातीनुसार मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी

30/08/2023 30/10/2023 पहा (2 MB)