बंद

सेवा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

सेवा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सेवा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

दिनांक ०१ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीमध्ये सेवा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

28/03/2022 31/01/2025 पहा (2 MB)