बंद

वारणा पाटबंधारे मोठा प्रकल्प ता. शिराळा

वारणा पाटबंधारे मोठा प्रकल्प ता. शिराळा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वारणा पाटबंधारे मोठा प्रकल्प ता. शिराळा

वारणा पाटबंधारे मोठा प्रकल्प ता. शिराळा भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार कलम १९ नुसार अधिसूचना प्रसिद्धी बाबत

एस आर क्र ११/२०१७ मौजे चिखली ता वाळवा जि सांगली संपादित करावयाचे क्षेत्र १५.६७.५० हे. आर चे

10/03/2023 10/05/2023 पहा (6 MB)