बंद

वगळणी केलेल्या मतदारांची यादी २०१८

वगळणी केलेल्या मतदारांची यादी २०१८
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वगळणी केलेल्या मतदारांची यादी २०१८

वगळणी केलेल्या मतदारांची यादी २०१८

03/10/2018 01/01/2019