बंद

दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचे टेक्निकल असिस्टंट व मल्टी टास्किंग स्टाफ कंत्राटी पदांकरिताच्या मुलाखतीबाबत

दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचे टेक्निकल असिस्टंट व मल्टी टास्किंग स्टाफ कंत्राटी पदांकरिताच्या मुलाखतीबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचे टेक्निकल असिस्टंट व मल्टी टास्किंग स्टाफ कंत्राटी पदांकरिताच्या मुलाखतीबाबत

दिनांक ०९/०३/२०२० रोजीचे टेक्निकल असिस्टंट व मल्टी टास्किंग स्टाफ कंत्राटी पदांकरिताच्या मुलाखतीबाबत

09/03/2020 09/04/2020 पहा (278 KB)