बंद

तलाठी संवर्गाची एकत्रित प्राथमिक सेवा जेष्‍ठता यादी

तलाठी संवर्गाची एकत्रित प्राथमिक सेवा जेष्‍ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी संवर्गाची एकत्रित प्राथमिक सेवा जेष्‍ठता यादी
दिनांक 01.01.2022 रोजीच्‍या आधारभूत दिनांकावर तयार करणेत आलेली जिल्‍हयातील तलाठी संवर्गाची एकत्रित प्राथमिक सेवा जेष्‍ठता यादी.
19/12/2022 19/12/2023 पहा (2 MB)