बंद

जुलै २०२१ महापुर – मिरज तालुक्यातील ग्रामिण क्षेत्रातील पूरबाधित नागरिकांना सानुग्रह अनुदान वाटप यादी

जुलै २०२१ महापुर – मिरज तालुक्यातील ग्रामिण क्षेत्रातील पूरबाधित नागरिकांना सानुग्रह अनुदान वाटप यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जुलै २०२१ महापुर – मिरज तालुक्यातील ग्रामिण क्षेत्रातील पूरबाधित नागरिकांना सानुग्रह अनुदान वाटप यादी

जुलै २०२१ महापुराने बाधित झालेल्या मिरज तालुक्यातील ग्रामिण क्षेत्रातील पूरबाधित नागरिकांना सानुग्रह अनुदान वाटप यादी

10/11/2021 10/11/2022 पहा (1,020 KB)