बंद

जिल्‍हा सेतू समिती, सांगली यांचेमार्फत (Walk – In – Interview) (थेट मुलाखत)

जिल्‍हा सेतू समिती, सांगली यांचेमार्फत (Walk – In – Interview) (थेट मुलाखत)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्‍हा सेतू समिती, सांगली यांचेमार्फत (Walk – In – Interview) (थेट मुलाखत)

जनगणना २०२१ च्‍या कामाकरिता जिल्‍हा स्‍तरावर Technical Assistant – 4 व MTS (Multi-Tasking Staff)- 2, तसेच प्रत्‍येक चार्ज अधिकारी यांचे (तालुका) स्‍तरावर Technical Assistant – 2 याप्रमाणे एकूण Technical Assistant – 39 व MTS (Multi-Tasking Staff) – 2 यांची कंत्राटी पध्‍दतीने नेमणूक करावयाची आहे.

06/03/2020 09/03/2020 पहा (183 KB)