बंद

कोतवाल कर्मचारी अंतिम सेवा जेष्टता यादी २०२०

कोतवाल कर्मचारी अंतिम सेवा जेष्टता यादी २०२०
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कोतवाल कर्मचारी अंतिम सेवा जेष्टता यादी २०२०

कोतवाल कर्मचारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२० याा अर्हता दिनांकावर आधारीत अंतिम सेवा जेष्‍टता यादी

19/10/2020 19/10/2021 पहा (5 MB)