बंद

कंत्राटी वाहन चालक पदभरती

कंत्राटी वाहन चालक पदभरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कंत्राटी वाहन चालक पदभरती

जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय येथे ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कंत्राटी म्हणून बह्यास्त्रोदयवारे / मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या अनुभवी ठेकेदार / कंपनी / संस्था यांचे मार्फत वाहन चालक पदभरती योजले आहे.

02/03/2023 10/03/2023 पहा (393 KB)