बंद

जिल्ह्याविषयी

छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हा प्रोफाईल

प्रकाशित : 13/06/2018

क्षेत्रफळ – 8,578 चौरस किमी (3,312 चौ. मैल) लोकसंख्या – 28,20,575 (2011) अ.क्र. उपविभाग तालुके लोकसंख्या गावे 1 मिरज मिरज…

तपशील पहा