बंद

सार्वजनिक सुविधा

टपाल

आटपाडी पोस्ट ऑफिस

कल्लेश्वर मंदिरा जवळ, आटपाडी - ४१५ ३०१

ईमेल : atpadiso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02343-220221

उरुण इस्लामपूर पोस्ट ऑफिस

कचेरी रोड, इस्लामपूर - ४१५ ४०९

ईमेल : urunislampurso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02342-222040

कडेगाव पोस्ट ऑफिस

राम मंदिरा जवळ, कडेगाव - ४१५ ३०४

ईमेल : kadegaonso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02347-242885

कवठे महांकाळ पोस्ट ऑफिस

हिंगणगाव रोड, कवठे महांकाळ - ४१६ ४०५

ईमेल : kavathemahankalso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02341-222021

जत पोस्ट ऑफिस

लोखंडी पुला जवळ, जत - ४१६४०४

ईमेल : jathso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02344-246061

तासगाव पोस्ट ऑफिस

गणपती मंदिर जवळ, तासगाव - ४१६ ३१२

ईमेल : tasgaonmdgso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02346-240628

नगरपालिका

आष्टा नगरपरिषद

आष्टा

ईमेल : coashtamc[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02342-243207

इस्लामपूर नगरपरिषद

इस्लामपूर

ईमेल : mcislampur[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02342-222559

कडेगाव नगरपंचायत

कडेगाव

ईमेल : npkadegaon2016[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02347-242242

कवठे महांकाळ नगरपंचायत

कवठे महांकाळ

ईमेल : kmnagarpanchayat[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02341-222043

खानापूर नगरपंचायत

खानापूर

ईमेल : khanapurnp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02347-257047

जत नगरपरिषद

जत

ईमेल : npjath121[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02344-246020

बँका

अॅक्सिस बँक

आझाद चौक, सांगली

ईमेल : sangli[dot]operationhead[at]axisbank[dot]com
दूरध्वनी : 0233-2227504

आय सी आय सी आय बँक

राजवाडा चौक, सांगली

ईमेल : abhaykumar[dot]more[at]icici[dot]com
दूरध्वनी : 0233-2374519

आयडीबीआय बँक

जिल्हा परिषद सांगली समोर, सांगली - मिरज रोड, सांगली

ईमेल : patil[dot]rahul[at]idbi[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 0233-2326861

एच डी एफ सी बँक

पुष्पराज चौक, सांगली - मिरज रोड, सांगली

ईमेल : krishnat[dot]jadhav[at]hdfcbank[dot]com

कर्नाटका बँक

सांगली - मिरज रोड, सांगली

ईमेल : sangli[at]ktkbank[dot]com
दूरध्वनी : 0233-2320546

रुग्णालये

ग्रामीण रुग्णालय, आटपाडी

आटपाडी

ईमेल : thoatpadi[at]yahoo[dot]com
दूरध्वनी : 02343-221717

ग्रामीण रुग्णालय, कडेगाव

कडेगाव

ईमेल : tho_kadegaon[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02347-242526

ग्रामीण रुग्णालय, कवठे महांकाळ

कवठे महांकाळ

ईमेल : tho_kavathemahankal[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02341-223045

ग्रामीण रुग्णालय, खानापूर

खानापूर

ईमेल : tho_vita[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02347-271056

ग्रामीण रुग्णालय, जत

जत

ईमेल : thojat[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02344-248269

ग्रामीण रुग्णालय, तासगाव

तासगाव

ईमेल : thotasgaon[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02346-242328

वीज

कवठे महांकाळ

कुची रोड, कवठे महांकाळ

ईमेल : eekmahankal1[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02341-223391

जत उपविभाग

सांगली रोड, जत - ४१६४०४

ईमेल : sdo1287[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02344-246247

मिरज उपविभाग

मंगळवार पेठ, मिरज

ईमेल : sdo4788[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0233-2224338

संख उपविभाग

मु.पो. संख ता. जत जि. सांगली

ईमेल : sdo4721[at]gmail[dot]com

शाळा

जि. प. शाळा, दाजी माळी वस्ती, आटपाडी

दाजी माळी वस्ती, आटपाडी

जि.प. शाळा, मापटेमळा, आटपाडी

मापटेमळा, आटपाडी

न्यू इंग्लिश स्कूल, लिंगीवरे, आटपाडी

लिंगीवरे, आटपाडी

ईमेल : lingiware-nessr[at]gmail[dot]com