नियोजन विभाग

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर कामे

अ.क्र. लोकसभा मतदार संघ मा. खासदार नाव वर्ष संचिका
1 सांगली श्री. संजयकाका पाटील सन २०१४ ते २०१८ डाऊनलोड करणेसाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 215केबी)

आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर कामे