Close

Shri. Ajit Shelar

Email : sdokadegaon[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Kadegaon
Phone : 02347-243122