Close

Shri. B.J. Gore

Email : kmtahsildar[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Kavthe Mahankal
Phone : 02341-222039