बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासकीय धान्य गोदाम निहाय हमाल कंत्राट ई-निविदा सन २०२०-२१

शासकीय धान्य गोदाम निहाय हमाल कंत्राट ई-निविदा सन २०२०-२१

28/01/2020 10/02/2020 पहा (460 KB)
जाहीर निविदा सूचना – जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय 29/08/2019 31/08/2019 पहा (85 KB)
आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण दर पत्रक

आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण दर पत्रक

25/07/2019 25/08/2019 पहा (3 MB)
जीपीएस प्रणाली

जीपीएस प्रणाली

06/03/2019 14/03/2019 पहा (261 KB)
शुद्धिपत्रक ताडी दुकानांचा ई-लिलाव नि ई-निविदा २०१८

शुद्धिपत्रक ताडी दुकानांचा ई-लिलाव नि ई-निविदा २०१८

11/09/2018 27/09/2018 पहा (222 KB)
ताडी दुकानांचा ई-लिलाव नि ई-निविदा २०१८

ताडी दुकानांचा ई-लिलाव नि ई-निविदा २०१८

11/09/2018 27/09/2018 पहा (2 MB)