बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासकीय वाहनाचा लिलाव (जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)

शासकीय वाहनाचा लिलाव (जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)

27/06/2023 03/07/2023 पहा (1 MB)
शासकीय वाहनाचा लिलाव (जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)

शासकीय वाहनाचा लिलाव (जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)

06/06/2023 19/06/2023 पहा (731 KB)
शासकीय वाहनांचा लिलाव (डी व्हि कार) शुद्धिपत्रक II

शासकीय वाहनांचा लिलाव (डी व्हि कार) शुद्धिपत्रक II

28/05/2023 02/06/2023 पहा (299 KB)
शासकीय वाहनांचा लिलाव (डी व्हि कार) शुद्धिपत्रक

शासकीय वाहनांचा लिलाव (डी व्हि कार) शुद्धिपत्रक

23/05/2023 27/05/2023 पहा (263 KB)
शासकीय वाहनांचा लिलाव (डी व्हि कार)

शासकीय वाहनांचा लिलाव (डी व्हि कार)

11/05/2023 22/05/2023 पहा (5 MB)
कार्यालयातील जीप गाडी क्र. MZE-1865 निर्लेखित करणेबाबत

नगर रचना आणि मुल्य निर्धारण विभाग, सांगली शाखा – कार्यालयातील जीप गाडी क्र. MZE-1865 निर्लेखित करणेबाबत

07/09/2022 14/09/2022 पहा (448 KB)
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र 1,3,6 व 9 सांगली येथे वातानुकूलन यंत्र खरेदी करणे व बसविणे

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र 1,3,6 व 9 सांगली येथे वातानुकूलन यंत्र खरेदी करणे व बसविणे

12/04/2022 18/04/2022 पहा (332 KB)
साखर विक्री जाहीर निविदा सूचना

साखर विक्री जाहीर निविदा सूचना

22/03/2022 28/03/2022 पहा (582 KB)
साखर विक्री जाहीर निविदा सूचना

साखर विक्री जाहीर निविदा सूचना

28/02/2022 07/03/2022 पहा (471 KB)
सेतू ई-निविदा २०२२

वाळवा, विटा आणि जत उपविभागातील सेतू बाबत ई-निविदा

11/02/2022 24/02/2022 पहा (1 MB)