बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बायोमेट्रिक डिव्हाईस खरेदी

बायोमेट्रिक डिव्हाईस खरेदी

17/11/2020 26/11/2020 पहा (3 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – लाईफ जॅकेट पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – लाईफ जॅकेट पुरविणे

 

23/06/2020 30/06/2020 पहा (415 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – गमबूट पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – गमबूट पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (141 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – टॉर्च पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – टॉर्च पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (294 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – रोप (दोरखंड) पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – रोप (दोरखंड) पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (646 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – हेल्मेट पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – हेल्मेट पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (137 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – मेगा फोन पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – मेगा फोन पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (343 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – ग्लोव्ज पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – ग्लोव्ज पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (198 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – बॅग पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – बॅग पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (224 KB)
सांगली जिल्ह्यातील तहसिल कार्यालय येथे MSWAN VC Room साठी लागणारी उपकरणे खरेदी बाबत

सांगली जिल्ह्यातील तहसिल कार्यालय येथे MSWAN VC Room साठी लागणारी उपकरणे खरेदी बाबत

06/02/2020 15/02/2020 पहा (172 KB)