बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ 2023

उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ 2023

13/09/2023 15/09/2023 पहा (472 KB)
उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ 2023

सन 2023 च्या गणेशेत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धा आयोजित केलेबाबत योजनेची माहिती जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करणेबाबत.

04/07/2023 05/09/2023 पहा (794 KB)
भूसंपादन अधिसूचना

पुणे मिरज ब्रॉडगेज दुहेरी रेल्वे लाईन बांधणी एस आर क्र १/२०२२ मौजे ताकारी ता वाळवा

 

 

02/09/2022 02/09/2023 पहा (975 KB)
ग्रामपंचायत निवडणूक २०२३ अंतिम विधान परिशिष्ट १६ प्रारूप अ

ग्रामपंचायत निवडणूक २०२३ अंतिम विधान परिशिष्ट १६ प्रारूप अ

14/07/2023 14/08/2023 पहा (582 KB)
ई पीक पाहणी प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रम

ई पीक पाहणी प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रम

10/08/2021 10/08/2023 पहा (2 MB)
ई पिक पाहणी डेमो सादरीकरण

ई पिक पाहणी डेमो सादरीकरण

10/08/2021 10/08/2023 पहा (4 MB)
मोबईल अपद्वारे खातेनिहाय आलेली पीकपहाणी तपासणी मार्गदर्शिका

मोबईल अपद्वारे खातेनिहाय आलेली पीकपहाणी तपासणी मार्गदर्शिका

10/08/2021 10/08/2023 पहा (3 MB)
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
10/08/2021 10/08/2023 पहा (490 KB)
ई-पीक तलाठी लॉगिन वापरकर्ता मॅन्युअल
ई-पीक तलाठी लॉगिन वापरकर्ता मॅन्युअल
10/08/2021 10/08/2023 पहा (1 MB)
वांग प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेल्या शिल्लक भूखंडांची माहिती

वांग प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेल्या शिल्लक भूखंडांची माहिती

29/06/2022 29/06/2023 पहा (5 MB)