बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
ARMS सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक

२०२१ – २२ या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षणा करीता ARMS सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक.

05/05/2022 20/05/2022 पहा (303 KB)
वैधानिक लेखापरीक्षणा करीता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक

२०२१ – २२ या वित्तीय वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षणा करीता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक.

05/05/2022 20/05/2022 पहा (309 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र (महा ई सेवा केंद्र) वाटप रद्द आदेश

१) वाळेखींडी व २) बोरगाव येथील आपले सरकार सेवा केंद्र (महा ई सेवा केंद्र) वाटप रद्द आदेश

15/03/2022 15/04/2022 पहा (861 KB)
नगरपरिषद आष्टा ६ अ व ६ ब प्रसिद्धी

नगरपरिषद आष्टा ६ अ व ६ ब प्रसिद्धी

09/03/2022 09/04/2022 पहा (1 MB)
नगरपंचायत शिराळा ६ अ व ६ ब प्रसिद्धी

नगरपंचायत शिराळा ६ अ व ६ ब प्रसिद्धी

09/03/2022 09/04/2022 पहा (1 MB)
नगरपरिषद पलूस ६ अ व ६ ब प्रसिद्धी

नगरपरिषद पलूस ६ अ व ६ ब प्रसिद्धी

09/03/2022 09/04/2022 पहा (1 MB)
नगरपरिषद इस्लामपूर ६ अ व ६ ब प्रसिद्धी

नगरपरिषद इस्लामपूर ६ अ व ६ ब प्रसिद्धी

09/03/2022 09/04/2022 पहा (1 MB)
नगरपरिषद तासगाव६ अ व ६ ब प्रसिद्धी

नगरपरिषद तासगाव६ अ व ६ ब प्रसिद्धी

09/03/2022 09/04/2022 पहा (1 MB)
नगरपरिषद विटा ६ अ व ६ ब प्रसिद्धी

नगरपरिषद विटा ६ अ व ६ ब प्रसिद्धी

09/03/2022 09/04/2022 पहा (1 MB)
खासगी वाहन भादेतत्वावर घेणेसाठी जाहीर नोटीस

खासगी वाहन भादेतत्वावर घेणेसाठी जाहीर नोटीस

30/03/2022 07/04/2022 पहा (765 KB)