बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – बॅग पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – बॅग पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (224 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – ग्लोव्ज पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – ग्लोव्ज पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (198 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – मेगा फोन पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – मेगा फोन पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (343 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – हेल्मेट पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – हेल्मेट पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (137 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – रोप (दोरखंड) पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – रोप (दोरखंड) पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (646 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – टॉर्च पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – टॉर्च पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (294 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – गमबूट पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – गमबूट पुरविणे

23/06/2020 30/06/2020 पहा (141 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – लाईफ जॅकेट पुरविणे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा – लाईफ जॅकेट पुरविणे

 

23/06/2020 30/06/2020 पहा (415 KB)
संग्रहित