बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

21/12/2021 21/12/2023 पहा (1 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

21/12/2021 21/12/2023 पहा (1 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

21/12/2021 21/12/2023 पहा (2 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

21/12/2021 21/12/2023 पहा (878 KB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

21/12/2021 21/12/2023 पहा (3 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

15/11/2021 15/11/2023 पहा (9 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

15/11/2021 15/11/2023 पहा (8 MB)
ई-पीक तलाठी लॉगिन वापरकर्ता मॅन्युअल
ई-पीक तलाठी लॉगिन वापरकर्ता मॅन्युअल
10/08/2021 10/08/2023 पहा (1 MB)
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
10/08/2021 10/08/2023 पहा (490 KB)
मोबईल अपद्वारे खातेनिहाय आलेली पीकपहाणी तपासणी मार्गदर्शिका

मोबईल अपद्वारे खातेनिहाय आलेली पीकपहाणी तपासणी मार्गदर्शिका

10/08/2021 10/08/2023 पहा (3 MB)
संग्रहित