बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

26/12/2022 26/12/2023 पहा (2 MB)
नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील गट क आणि गट ड संवर्गातील अनुकंपा उमेदवारांची प्रारूप प्रतिक्षायादी

नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील गट क आणि गट ड संवर्गातील अनुकंपा उमेदवारांची प्रारूप प्रतिक्षायादी

21/12/2022 21/12/2023 पहा (3 MB)
तलाठी संवर्गाची एकत्रित प्राथमिक सेवा जेष्‍ठता यादी
दिनांक 01.01.2022 रोजीच्‍या आधारभूत दिनांकावर तयार करणेत आलेली जिल्‍हयातील तलाठी संवर्गाची एकत्रित प्राथमिक सेवा जेष्‍ठता यादी.
19/12/2022 19/12/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन अधिसूचना – वाळवा उपविभाग

पुणे मिरज ब्रॉडगेज दुहेरी रेल्वे लाईन भूसंपादन अधिसूचना – वाळवा उपविभाग

07/12/2022 07/12/2023 पहा (865 KB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

23/09/2022 23/09/2023 पहा (1,000 KB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

23/09/2022 23/09/2023 पहा (1 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

23/09/2022 23/09/2023 पहा (816 KB)
भूसंपादन अधिसूचना

पुणे मिरज ब्रॉडगेज दुहेरी रेल्वे लाईन बांधणी एस आर क्र १/२०२२ मौजे ताकारी ता वाळवा

 

 

02/09/2022 02/09/2023 पहा (975 KB)
वांग प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेल्या शिल्लक भूखंडांची माहिती

वांग प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेल्या शिल्लक भूखंडांची माहिती

29/06/2022 29/06/2023 पहा (5 MB)
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे शिल्लक असलेल्या भूखंडांची माहिती

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे शिल्लक असलेल्या भूखंडांची माहिती

03/06/2022 03/06/2023 पहा (5 MB)
संग्रहित