बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

04/01/2023 04/01/2024 पहा (1 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

04/01/2023 04/01/2024 पहा (1 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

26/12/2022 26/12/2023 पहा (2 MB)
नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील गट क आणि गट ड संवर्गातील अनुकंपा उमेदवारांची प्रारूप प्रतिक्षायादी

नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील गट क आणि गट ड संवर्गातील अनुकंपा उमेदवारांची प्रारूप प्रतिक्षायादी

21/12/2022 21/12/2023 पहा (3 MB)
तलाठी संवर्गाची एकत्रित प्राथमिक सेवा जेष्‍ठता यादी
दिनांक 01.01.2022 रोजीच्‍या आधारभूत दिनांकावर तयार करणेत आलेली जिल्‍हयातील तलाठी संवर्गाची एकत्रित प्राथमिक सेवा जेष्‍ठता यादी.
19/12/2022 19/12/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन अधिसूचना – वाळवा उपविभाग

पुणे मिरज ब्रॉडगेज दुहेरी रेल्वे लाईन भूसंपादन अधिसूचना – वाळवा उपविभाग

07/12/2022 07/12/2023 पहा (865 KB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

23/09/2022 23/09/2023 पहा (1,000 KB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

23/09/2022 23/09/2023 पहा (1 MB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

शासकीय जमीन वाटप आदेश

23/09/2022 23/09/2023 पहा (816 KB)
सेवा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

दिनांक ०१ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीमध्ये सेवा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

28/03/2022 31/01/2025 पहा (2 MB)
संग्रहित