बंद

वाळवा तालुका – एप्रिल २०२१ अवकाळी पाऊसामुळे बाधित झालेल्या पिकांच्या नुकसानापोटी अदा केलेली मदतीची रक्कम

वाळवा तालुका – एप्रिल २०२१ अवकाळी पाऊसामुळे बाधित झालेल्या पिकांच्या नुकसानापोटी अदा केलेली मदतीची रक्कम
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वाळवा तालुका – एप्रिल २०२१ अवकाळी पाऊसामुळे बाधित झालेल्या पिकांच्या नुकसानापोटी अदा केलेली मदतीची रक्कम

वाळवा तालुका – एप्रिल २०२१ अवकाळी पाऊसामुळे बाधित झालेल्या पिकांच्या नुकसानापोटी अदा केलेली मदतीची रक्कम

28/12/2021 28/12/2024 पहा (718 KB)