बंद

इतर राज्यातून/जिल्ह्यातून, पर्यटक / विद्यार्थी / यात्रेकरू / कामगार / इतर यांना सांगली जिल्ह्यात परत येण्याकरिता माहिती भरणेबाबत

इतर राज्यातून/जिल्ह्यातून, पर्यटक / विद्यार्थी / यात्रेकरू / कामगार / इतर यांना सांगली जिल्ह्यात परत येण्याकरिता माहिती भरणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
इतर राज्यातून/जिल्ह्यातून, पर्यटक / विद्यार्थी / यात्रेकरू / कामगार / इतर यांना सांगली जिल्ह्यात परत येण्याकरिता माहिती भरणेबाबत

लोकडाऊन मुळे आपण अन्य ठिकाणी अडकून आहात आणि आपल्याला सांगली येथे परत यायचे आहे.
आपल्याला आपल्या स्वगृही सांगली जिल्ह्यात परत आणने करिता दिलेल्या फॉर्म मध्ये आपली माहिती अचूक भरा. जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली

https://drive.google.com/open?id=1sIeB4YxeptuyXYPazwvCjxB2sXGXLBBOrCK0Bm5Z0es

01/05/2020 01/06/2020 पहा (52 KB)