बंद

विधानसभा सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर कामे

अ.क्र. वर्ष संचिका
1 2004-05 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 396केबी)
2 2005-06 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 1230केबी)
3 2006-07 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 789केबी)
4 2007-08 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 973केबी)
5 2008-09 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 829केबी)
6 2009-10 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 619केबी)
7 2010-11 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 235केबी)
8 2011-12 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 205केबी)
9 2012-13 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 192केबी)
10 2013-14 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 226केबी)
11 2014-15 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 302केबी)
12 2015-16 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 249केबी)
13 2016-17 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 394केबी)
14 2017-18 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 170केबी)
15 2018-19 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 206केबी)
16 2019-20 डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 176केबी)
17 2020-21 डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 228केबी)