बंद

विधानपरिषद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर कामे

 

अ.क्र. वर्ष संचिका
1 2004-05 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 122केबी)
2 2005-06 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 327केबी)
3 2006-07 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 295केबी)
4 2007-08 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 250केबी)
5 2008-09 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 485केबी)
6 2010-11 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 186केबी)
7 2011-12 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 129केबी)
8 2012-13 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 243केबी)
9 2013-14 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 1134केबी)
10 2014-15 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 130केबी)
11 2015-16 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 107केबी)
12 2016-17 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 467केबी)
13 2017-18 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 147केबी)
14 2018-19 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 7252केबी)
15 2019-20 डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 80केबी)
16 2020-21 डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 112केबी)