District Administration > Sangli District Collector's And Their Periodback

Sangli District Collector's And Their Period
Sr. No.NamePhotoPeriod From - To
1.Shri. P.J. Chinmulgund 01/08/1949 - 11/05/1950
2.Shri. S.A. Sukatankar 12/05/1950 - 29/01/1953
3.Shri. R.V. Deshmukh 30/01/1953 - 08/04/1956
4.Shri. K.M. Mirani 09/04/1956 - 15/07/1956
5.Shri. M.T.A. Sheikh 16/07/1956 - 17/07/1957
6.Shri. R.G. Shinde 18/10/1957 - 19/07/1960
7.Shri. K. Shivram Krishnan 20/07/1960 - 11/04/1962
8.Shri. S.A. Shinde 12/04/1962 - 31/07/1964
9.Shri. K. V. Desai 31/07/1964 - 13/09/1968
10.Shri. A.A. Alavi 13/09/1968 - 04/05/1971
11.Shri. S.S. Saxena 05/05/1971 - 10/05/1973
12.Shri. Dinesh Jain 10/05/1973 - 11/09/1973
13.Shri. Navjivan Lakhanpal 12/09/1973 - 06/04/1976
14.Shri. Karunchandra Shrivastav 14/04/1976 - 19/07/1977
15.Shri. R.C. Iyyer 19/07/1977 - 18/08/1979
16.Shri. Vijaykumar Agrwal 18/08/1979 - 06/06/1981
17.Shri. Ratnakar Wagh 06/06/1981 - 27/01/1984
18.Smt. Leena Mehendale 27/01/1984 - 05/06/1985
19.Shri. Shivajirao Patil 18/06/1985 - 05/07/1987
20.Shri. S.D. Joshi 06/07/1987 - 10/04/1989
21.Shri. Shivajirao Shinde 11/04/1989 - 02/07/1991
22.Shri. Sumit Mullick 02/07/1991 - 14/06/1994
23.Shri. Sanjay Ubale 15/06/1994 - 09/12/1996
24.Shri. Nitin Kareer 13/03/1997 - 31/05/2000
25.Shri. H.R. Pawar 01/06/2000 - 09/04/2003
26.Smt. Manisha Patankar-Mhaiskar 10/04/2003 - 08/06/2006
27.Shri. Rajendra Chavan 08/06/2006 - 12/02/2009
28.Shri. Shyam Vardhane 12/02/2009 - 03/08/2012
29.Shri. Deependra Singh Kushwah 09/08/2012 - 07/02/2015
29.Shri. Shekhar Gaikwad 09/03/2015 - 07/06/2017
30.Shri. V.N. Kalam 07/06/2017 -
© 2013 Collector Office Sangli
Designed & Developed By National Informatics Center, Sangli.
Collector Office Sangli