जिल्ह्यातील अधिकारी > जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार मागे

जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार
क्र.पद अधिकारयाचे नाव दूरध्वनी क्र.
कार्यालय निवासभ्रमणध्वनी
1.उपविभागीय अधिकारी, मिरजश्री. विकास खरात(0233) 2222683(0233) 22229048275913934
2.तहसिलदार मिरजश्री. शरद पाटील(0233)2222682 7798889000
3.तहसिलदार क. महांकाळश्रीमती. शिल्पा ठोकडे(02341) 222039 9049001472
4.तहसिलदार तासगाव श्री. सुधाकर भोसले (02346) 250630 9850425522
5.उपविभागीय अधिकारी, जतश्री. शंकरराव बर्गे 8788338842
6.तहसिलदार जत श्री. अभिजित सावर्डे पाटील(02344) 246234 8888833909
7.उपविभागीय अधिकारी, विटा श्रीमती. अश्विनी जिरंगे(02347) 272777 (02347) 272555 9960157646
8.तहसिलदार खानापूर विटा श्रीमती. कल्पना ढवळे(02347) 272626 9975538933
9.तहसिलदार आटपाडीश्री. सचिन लंगुटे(02343) 221624 7387433462
10.उपविभागीय अधिकारी, कडेगाव श्री. प्रवीण साळुंके 9421583573
11.तहसिलदार कडेगाव श्रीमती. अर्चना शेटे(02347) 243122 9422065618
12.तहसिलदार पलूस श्री. आर.आर. पोळ(02346) 226888 9403683444
13.उपविभागीय अधिकारी, वाळवा श्री. राजेंद्रकुमार जाधव (02342) 225673 (02342) 2211739850114447
14.तहसिलदार वाळवाश्रीमती. सविता लष्करे(02342) 222050 9922498291
15.तहसिलदार शिराळाश्री. दिपक शिंदे(02345) 272127 9960600975
© २०१३ जिल्हाधिकरी कार्यालय, सांगली.
विकसीत करते जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र, सांगली.
Collector Office Sangli