जिल्ह्यातील अधिकारी > जिल्हाधिकारी कार्यालय मागे

जिल्हाधिकारी कार्यालय
अ.क्र.पद अधिकाऱ्याचे नाव दूरध्वनी क्र.
कार्यालय निवासभ्रमणध्वनी
1.जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारीश्री. वि.ना. काळम (भा.प्र.से.)(0233)2602001 2373003
2.अप्पर जिल्हाधिकारीश्री. संजयसिंह चव्हाण (0233)2600889
3.निवासी उपजिल्हाधिकारीश्री. त्रिगुण कुलकर्णी(0233)2600059 8108111811
4.जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. भानुदास गायकवाड (0233)2600512
5.जिल्हा उपनिवडणूक अधिकारी श्री. मिनाज मुल्ला(0233)26002009423326601
6.उपजिल्हाधिकारी, रोहयोश्रीमती. किरण कुलकर्णी(0233)26007079422907230
7.उपजिल्हाधिकारी, महसुल श्री. राजेंद्र कचरे(0233)26008247744842006
8.उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसनश्रीमती. स्मिता कुलकर्णी(0233)26000199823289800
9.एस.एल.ए.ओ. क्र.१श्री. शंकरराव भोसले(0233)2211217953042747
9.एस.एल.ए.ओ. क्र.६श्री. तुषार ठोंबरे (0233)22112179823167720
9.एस.एल.ए.ओ. क्र.७श्री. अरविंद कोळी(0233)22112179850495019
10.एस.एल.ए.ओ. क्र.९
11.उपविभागीय अधिकारी मिरजश्री. विकास खरात(0233) 2222683(0233) 22229048275913934
12.उपविभागीय अधिकारी विटा श्रीमती. अश्विनी जिरंगे(02347) 272777(02347) 272555 9960157646
13.उपविभागीय अधिकारी वाळवाश्री. राजेंद्रकुमार जाधव (02342) 225673(02342) 221173 9850114447
14.उपविभागीय अधिकारी जतश्री. शंकरराव बर्गे(02344) 246134 8788338842
15.उपविभागीय अधिकारी कडेगावश्री. प्रवीण साळुंके(02374) 242624 9421583573
16.जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. जयसिंग मेहेत्रे(0233)2600525/2600654 9869042468
17.जिल्हा सुचना-विज्ञान अधिकारी (NIC)श्री. के. एम. दास(0233)2600600 9881036558
18.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारीकर्नल प्रदीप ढोले(0233)2671711 9420699845
19.जिल्हा प्रकल्प अधिकारी (नगरपालिका प्रशासन)
20.तहसिलदार, महसूलश्री. योगेश खरमाटे(0233)2600824 9765599599
21.तहसिलदार, सर्वसाधारणश्रीमती. सोनिया घुगे (0233)2600185 9822068053
22.तहसिलदार (संगायो सांगली शहर)श्री. तुकाराम दोरकर (0233) 9881717700
© २०१३ जिल्हाधिकरी कार्यालय, सांगली.
विकसीत करते जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र, सांगली.
Collector Office Sangli